ZINGEND BIDDEN ZINGEND BIDDEN
" ZINGEND BIDDEN " 

Gebed in en voor de gemeente van Jezus Christus is heel belangrijk. In de Bijbel is vele malen te lezen dat we opgeroepen worden om met en voor elkaar te bidden zonder ophouden.
Iedere 2e zondagavond van de maand komen we daarom samen om te zingen en te bidden.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
Op deze avond zingen we eerst een aantal liederen (met begeleiding van gitaar), daarna is er een gebedsronde (ieder is vrij om mee te doen en gebedspunten aan te dragen) en daarna zingen we nog een aantal liederen.
 
De avonden starten om 19:00 uur en zijn rond 19:45 uur afgelopen. (De avonden vinden afwisselend plaats bij Francois/ Ingrid Christiaanse en Jacqueline Sinke).
  
Wat is het mooi om dit met elkaar te mogen doen en wat gaat er een kracht vanuit!
Jakobus 5:16: Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jacqueline Sinke


,

                                         
 
terug