ZINGEND BIDDEN ZINGEND BIDDEN

" ZINGEND BIDDEN " 

Gebed in en voor de gemeente van Jezus Christus is heel belangrijk. In de Bijbel is vele malen te lezen dat we opgeroepen worden om met en voor elkaar te bidden zonder ophouden.

Samen hardop bidden met gemeenteleden vinden we misschien best wel lastig, vandaar dat we op het idee gekomen zijn om 1x in de maand een avond te houden waarin we mede d.m.v. liederen een gebedsavond willen houden.
Dat houdt in dat we samen liederen zullen zingen (met begeleiding van gitaar en soms keyboard) en dat voor de opgegeven gebedspunten gebed uitgesproken zal worden. Een ieder is daarin vrij om mee te doen.
 
Graag horen we van alle gemeenteleden waar gebed voor nodig is. Hetzij persoonlijke, hetzij algemene gebedspunten. Deze kunt u op een papiertje schrijven en inleveren in het gebedsbusje in de hal van de kerk.
Degenen die op de avond aanwezig zijn mogen ook dan nog gebedspunten opgeven.
 
De avonden starten om 19:45 uur en zullen uiterlijk 20:30 uur afgelopen zijn, zodat u tijd genoeg heeft om thuis nog koffie/thee te drinken of andere bezigheden uit te voeren.
 
Wat zal het mooi zijn om dit met elkaar te beleven en wat zal er een kracht vanuit gaan. Jakobus 5:16: Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet!
 
Hopelijk tot ziens,

                                         
 

terug