DE HOEKSTEM DE HOEKSTEM

Christelijk Gemengd Koor “De Hoekstem”
 
Het koor is gestart op 3 juli 1991 waarmee ook de Statuten zijn opgesteld. Deze werden opgenomen in een notariële akte op 23 september 1999.
Het koor telt momenteel 32 leden.
Het koor wordt geleid door de dirigente , mevr. Jannie Koeman-Lokerse uit Waarde. Als organist treedt op de heer Gustaaf Nieuwdorp uit Kapelle.

De naam van het koor vindt zijn ontstaan uit de “bijnaam”  van onze kerk,
“t Hoeksie”. Voeg daarbij het woord “stem” en zo ontstaat de naam: “De Hoekstem”.
De koorleden zijn woonachtig in de gehele omgeving; Yerseke, Waarde, Krabbendijke, Wemeldinge en Goes. Volgend jaar (2016) hoopt het koor zijn 25-jarig jubileum te vieren.
 
Het is een gemengd koor, dus met 12 sopranen, 10 alten, 4 tenoren en 6 bassen.
Hiermee is de “balans” in het koor goed, dat wil zeggen dat de “klankkleur” goed is.
Verder kenmerkt het koor zich door een goede “dynamiek”. Dit betekent dat het koor goed “harder en zachter” kan zingen bij bepaalde muziekstukken en op aangeven van de dirigente.
   
De doelstelling van het koor is: “het zingen van geestelijke liederen en hierdoor mensen aanspreken en geïnteresseerd maken voor het werk van God en Jezus Christus met hulp van de Heilige Geest”. Het repertoire wordt gekozen uit Nederlandstalige geestelijke liederen.
Het koor treedt op waar het gevraagd wordt. Veelal is dit in kerken, maar ook zorgcentra e.d. zijn erg geliefd. Vorig jaar (2014) is het koor 7 keer opgetreden. (4 in een kerk en 3 in zorgcentra)
Het is een goede gewoonte om één keer in de twee jaar samen te zingen in de Kerstnachtdienst met het koor “Vox Maris” te Yerseke.
 
Het bestuur van het koor wordt momenteel gevormd door:
Leo Steketee, voorzitter
Piet Nieuwenhuize, secretaris
Ria Moerland, penningmeester
Kees Smallegange, vice-voorzitter
Corrie Sonke, muziek coördinatie
 
De saamhorigheid bij de leden van het koor is erg groot. Er wordt sterk meegeleefd met het wel en wee van de leden. In de maand april houdt het koor zijn jaarvergadering. Deze avond wordt meestal voortgezet met een gezellig samenzijn. De laatste kooravond van het seizoen wordt door de leden een gezellige bingo georganiseerd

 
De oefenavond van het koor is op donderdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur in de kerkzaal van de Gereformeerde Kerk te Yerseke. Rond 20.45 uur is er een pauze waarin koffie of thee wordt geserveerd. 
De contributie bedraagt: per halfjaar: € 35,-- (€ 56,-- per echtpaar).
Houdt u van zingen en vind u koorzang mooi? Komt u dan vrijblijvend eens langs op één van onze oefenavonden. U bent van harte welkom! We starten weer op donderdag 20 augustus 2015.
 
 

terug